Dataskyddspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter

Sydskånes avfallsaktiebolag med dotterbolagen Sysav Industri AB och Sysav Utveckling AB, nedan Sysav, värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i den hantering av personuppgifter som utförs av Sysav.

Vilken information samlar vi in om dig?

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Sysav samlar in och använder dina personuppgifter.

Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Syftet med behandlingarna av dina personuppgifter kan skilja sig något beroende om du t.ex. är kund hos Sysav eller om du önskar erhålla information från Sysav eller boka besök till oss.

Vi ser till att skydda dina personuppgifter och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler och våra interna rutiner. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att vi följer dessa regler.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att kontakta Sysavs kundservice eller Sysavs dataskyddsombud.

Hantering av personuppgifter inom Sysav

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll från Sysavs 14 ägarkommuner. Genom Sysav Industri AB hanteras också avfall från företag samt andra regioner och länder. Sysav Utveckling AB är Sysavkoncernens utvecklingsbolag. Bolaget driver projekt för att hitta nya samt förbättra befintliga metoder och tekniker i syfte att utveckla avfallshanteringen. Om du har en relation till något bolag inom Sysav koncernen kan vi komma att behöva behandla dina personuppgifter.

Huvudsakliga situationer när Sysav behandlar personuppgifter:

 • Sysav hanterar på uppdrag av Lomma, Svedala och Kävlinge kommuner insamling av hushållsavfall. Om du bor i någon av dessa kommuner kommer Sysav att behandla dina personuppgifter vid utförandet och administrationen av dessa avfallstjänster.
 • När du lämnar hushålls- eller verksamhetsavfall på en av Sysavs återvinningscentraler hanterar Sysav dina personuppgifter för att underlätta fakturering av företagskunder, motverka hot och våld mot Sysavs personal, motverka missbruk av ÅVC samt för insamling av statistik.
 • Om du vill komma i kontakt med bolag inom Sysav koncernen via Sysavs webformulär kommer berört bolag att behandla dina uppgifter för att administrera din förfrågan.
 • När du använder Sysavs Mina sidor kommer Sysav att behandla dina personuppgifter för att administrera ditt konto.
 • Om du vill boka ett studiebesök eller besök av en skolklass kommer Sysav att behandla dina personuppgifter för att administrera din förfrågan.
 • Om du vill prenumerera på Sysavs nyhetsbrev kommer Sysav att behandla dina personuppgifter för att administrera din anmälan.
 • Om du önskar få del av information från Sysav kommer Sysav att behandla dina personuppgifter för att administrera informationsutskick.
 • Om du företräder en av våra företagskunder kommer berört bolag inom Sysavkoncernen att behandla dina personuppgifter för att t.ex. komma i kontakt med dig eller för att hantera en förfrågan från dig.
 • Om du företräder en leverantör kommer dina personuppgifter att behandlas av berört bolag inom Sysavkoncernen för att t.ex. komma i kontakt med dig.
 • Om du söker arbete hos Sysav kommer Sysav att behandla de uppgifter som du lämnar, t.ex. CV och personligt brev, för att hantera rekryteringsförfarandet.
 • Om du ansöker om Sysavstipendiet eller ansöker om att skriva ditt examensarbete hos Sysav kommer Sysav att behandla dina personuppgifter du lämnar i ansökan för att komma i kontakt med dig.

Varifrån samlar vi in personuppgifterna

Mig själv

Sysav samlar in de personuppgifter du lämnar till oss när du t.ex. beställer en av våra tjänster, när du kontaktar oss, när du deltar i våra event, seminarier, tävlingar eller kundundersökningar. Sysav samlar även in personuppgifter du ger till oss för att vi ska hantera ditt hushållsavfallsabonnemang för dig som bor i Lomma, Svedala eller Kävlinge kommun. Även personuppgifter som du som företrädare för en av våra företagskunder eller som företrädare för en av våra leverantörer ger till oss kommer vi att samla in för att t.ex. komma i kontakt med dig.

Från annan

För att kunna hålla dina personuppgifter korrekta eller för att i vissa situationer kunna få kreditupplysningar om dig kan vi vid behov behöva hämta in kompletterande uppgifter om dig, t.ex. personnummer eller adress, från privata och offentliga register som t.ex. fastighetsregistret, Syna, Bisnode eller UC.

För dig som bor i Lomma, Svedala eller Kävlinge kommun kan Sysav få dina personuppgifter från respektive kommun rörande tre behandlingar. Dessa är:

 • Ansökan om förlängt tömningsintervall
 • Ansökan om uppehåll i tömning
 • Slamtömning tillståndsärende

Uppdateringar rörande vår personuppgiftshantering

Uppdateringar av den här informationstexten kan komma att ske, t.ex. om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål eller samla in ytterligare personuppgifter än vad som framgår i denna policy. I sådana fall kommer du få information om detta. Den senaste versionen av information rörande Sysavs personuppgiftshantering finns alltid publicerad på resterkocken.se.

Om cookies

Webbplatsen resterkocken.se är uppbyggd för att vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt. Läs mer om tillgänglighet och cookies.

För att få bästa möjliga upplevelse bör du använda en senare version av en modern webbläsare, men webbplatsen fungerar även med äldre webbläsare och utan javascript.

Anpassad för olika plattformar

Sysav har hög mobiltrafik till webbplatsen och har genom responsiv design gjort sidan lättnavigerad för besökare från alla olika plattformar, vilket betyder att den är anpassad för besök från webb, mobil och surfplatta.

Tillgänglighet på webbplatsen resterkocken.se

Sysavs mål med resterkocken.se är att tillgodose de behov som finns hos alla besökare oavsett stöd av hjälpmedel, webbläsare eller operativsystem. Vissa anpassningar syns inte för de flesta som surfar, men är nödvändiga för att besökare med hjälpmedel ska kunna tillgodogöra sig informationen. Som exempel kan nämnas att om en besökare som är blind så surfar man med en egen skärmläsare. Skärmläsaren läser upp texten, bildtexterna och länkarna på ett sätt som medför att man kan ta del av innehållet.

Många av dessa riktlinjer är i sin tur baserade på World Wide Web Consortiums (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Dessa riktlinjer om tillgänglighet ger råd om allt i från hur en sökfunktion ska placeras på webbplatsen, till att informationsstrukturen ska vara tydlig. Dessa råd är underbyggda av forskning och gör webbplatsen tillgänglig och till för så många som möjligt.

Om cookies (kakor) på resterkocken.se

På Sysavs webbplats www.resterkocken.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Läs mer utförligt om hur vi använder cookies i vår cookie-policy.

Det finns två typer av cookies:

 • en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 • en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

På resterkocken.se används cookies (kakor) för att ge tillgång till olika funktioner och olika typer av information. Cookies (kakor) på resterkocken.se används för att mäta trafik (för att till exempel se vilka sidor som har besökts) samt i formulär.

Om du inte vill använda cookies (kakor) kan du göra inställningar i din webbläsare för att undvika dem.

Så här undviker du kakor

Vill du inte acceptera cookies (kakor) kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies (kakor) eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie (kaka). Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies (kakor) raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Delningslänkar

Med hjälp av delningslänkarna som finns längst ned på många sidor, kan du enkelt och lätt tipsa dina vänner om information och material från resterkocken.se

I dagsläget kan du skicka sidor till:

 • Facebook
 • Linkedin
 • Twitter

För att dela med dig krävs det att du har ett konto hos dessa webbplatser.

Frågor och synpunkter

Vi utformar webbplatsen efter dina behov. Därför vill vi gärna ha dina synpunkter. Hur kan vi bli bättre? Målet är att du ska vara nöjd efter ditt besök och att du hittade det du sökte.

Om du har frågor om vår webbplats eller vill framföra synpunkter kan du mejla kretsloppsplanen@sysav.se.

Kategorier av personuppgifter

Här hittar du utförlig information om Sysavs behandlingar.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person är en personuppgift. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer eller som indirekt kan härledas till en individ, tex. foto på registreringsskylt kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Utförlig information om Sysavs behandlingar

Hantera företagskunder

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
Person- och kontaktuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer. Vid enskild firma även faktura- och leveransadress samt personnummer   Utföra våra kontraktuella åtaganden och andra berättigade intressen.

Hantera leverantörer

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
Person- och kontaktuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer. Vid enskild firma även faktura- och leveransadress samt personnummer  Utföra våra kontraktuella åtaganden och andra berättigade intressen.

Hantera förfrågningar

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer
Om du bor i Lomma, Svedala eller Kävlinge kommun där Sysav hanterar insamling av hushållsavfall på uppdrag av kommunerna även följande uppgifter:
 • Kundnummer
 • Fastighetsbeteckning
   Berättigat intresse

Hantera ansökningar

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, i tillämpliga fall personnummer
Vid erhållande av Sysavstipendiet även uppgifter om kontonummer
Berättigat intresse

Hantera tjänster rörande insamling av hushållsavfall

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, e-postadress, adress, telefonnummer, personnummer,
 • kundnummer
 • Hämtadress
 • Antal kärl
 • Kärlens storlek
 • Avfallsslag
 • Tömningsfrekvens
 • Fastighetsbeteckning
Sysav eller de entreprenörer som utför avfallstjänster på uppdrag av Sysav inhämtar även följande personuppgifter:
 • avläsning av kärlens RFID-kod (Radio Frekvens Identifiering)
 • koordinater för tömningen
 • körlista
 • avvikelser från beställda avfallstjänster. Vid avvikelser kan fotografier förekomma för att förtydliga vad avvikelsen rör
Följa tillämplig lagstiftning (Miljöbalken) och utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

Genomförande av event och tävlingar

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Bildmaterial
 • Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer
  Berättigat intresse

Hantera nyhetsbrev och informationsutskick

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
Person- och kontaktuppgifter: namn, e-postadress, adress Samtycke

Hantera reklamationer

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer
 För det fall reklamationen rör abonnemangstjänst även följande uppgifter:
 • Kundnummer
 • Personnummer
 • Hämtadress
 • Antal kärl
 • Kärlens storlek
 • Avfallsslag
 • Tömningsfrekvens
 • Fastighetsbeteckning
 • Avläsning av kärlens RFID-kod
 • Koordinater för tömning
 • Körlista
 • Fotografier kan förekomma för att förtydliga vad avvikelsen/reklamationen rör
Berättigat intresse

Hantera insamling av hushålls- och verksamhetsavfall på återvinningscentraler

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, personnummer och registreringsnummer på bil.
 • epost och telefonnummer tillkommer för de som skaffar kundkort
   Uppgift av allmänt intresse

Hantera skadeincidenter

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer (i tillämpliga fall)
 • Bild- och ljudmaterial
   Berättigat intresse

Kameraövervakning för att förebygga, avslöja eller utreda brott

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
Bild- och ljudmaterial   Berättigat intresse

Kameraövervakning för att utreda olycksincidenter

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
Bildmaterial: registreringsskyltar samt fordonslogga Berättigat intresse

 

Hantera och bemöta rättsliga skyldigheter

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, i tillämpliga fall personnummer
 • Kundnummer
 • Uppgifter om beställd tjänst
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgifter om agerande

För det fall det rör abonnemangstjänst även följande uppgifter:

 • Hämtadress
 • Antal kärl
  • Kärlens storlek
  • Avfallsslag
  • Tömningsfrekvens
  • Fastighetsbeteckning
  • Avläsning av kärlens RFID-kod
  • Koordinater för tömning
  • Körlista
  • Fotografier kan förekomma för att förtydliga vad avvikelsen/reklamationen rör

 

  Berättigat intresse

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, i tillämpliga fall personnummer
 • Kunduppgifter
 • Uppgifter om beställd tjänst
 • Order- och leveransuppgifter
 För det fall det rör abonnemangstjänst även följande uppgifter: 
 • Hämtadress
 • Antal kärl
 • Kärlens storlek
 • Avfallsslag
 • Tömningsfrekvens
 • Fastighetsbeteckning
 • Avläsning av kärlens RFID-kod
 • Koordinater för tömning
 • Körlista
 • Fotografier kan förekomma för att förtydliga en avvikelse/reklamation
   Följa tillämplig lagstiftning

 

Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer, i tillämpliga fall  personnummer
 • kunduppgifter
 • Information om beställda tjänster
 • Order och leveransuppgifter
 Om du är abonnemangskund även följande uppgifter: 
 • Antal kärl
 • Kundnummer
 • Kärlens storlek
 • Avfallsslag
 • Tömningsfrekvens
 • Fastighetsbeteckning
 • Koordinater för tömning
 • Körlista
 • Hämtadress
   Berättigat intresse

 

Uppföljning och utvärdering

Kategorier av personuppgifter Laglig grund
 • Din kommunikation
 • Person- och kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, i tillämpliga fall personnummer
 • kunduppgifter
 • Information om beställda tjänster
 • Order och leveransuppgifter
Om du är abonnemangskund även följande uppgifter:
 • Kundnummer
 • Antal kärl
 • Kärlens storlek
 • Avfallsslag
 • Tömningsfrekvens
 • Fastighetsbeteckning
 • RFID-kod
 • Koordinater för tömning
   Berättigat intresse

 

Barnens bästa restrecept – mellis som barnen gör själva
Så här får du barnen intresserade av matlagning!
Lektionsupplägg för minskat matsvinn för årskurs 4–9
Nya tankar och en smula kreativitet – så räddar du resterna i kylskåpet

SENASTE TÄVLINGSBIDRAGEN

Till alla bidrag